Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
6785 3776

July 18 2019

2748 5847 500
Pont des Arts i Tumski Most
moje Twoje imię kłódka spina los
jestem ja... a gdzie Ty?
z lotu ptaka lepiej widać błysk...

July 11 2019

Z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciu.
— szkoda, że moja rodzina nawet tego zdjęcia nie chce sobie zrobić
Reposted byCykcykcyk Cykcykcyk

July 08 2019

Nagle mnie dopada.
Ochota na kakao, budyń i koc. Na smutne powieści i smutniejsze filmy. Na depresje i żale, te małe i duże.

Na wspomnienia o ludziach, dla których jest miejsce w moim życiu. Czekają na nich ciepłe fotele.
Puste.

Nagle mnie dopada.
Zimowy humor. W ciepły letni dzień.
Reposted fromtylkotobie tylkotobie viaSmerfMaruda SmerfMaruda
To, co za nami, i to, co przed nami, niewiele znaczy w porównaniu z tym, co tkwi w nas.
— Ralph Waldo Emerson
Reposted fromavooid avooid viausmiechprosze usmiechprosze

July 03 2019

Czasami człowieka łamią drobiazgi, wrażenia, do których wstyd się nieomal przyznać.
— "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromlovvie lovvie
5745 652e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasaphirka saphirka
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
Reposted fromparafina parafina vialiliowadusza liliowadusza
Potrzebuję kogoś naprawdę silnego w moim życiu. Prawdziwego. Takiego, który przyjdzie i mnie podniesie, wyciągnie, wysłucha. Potrzebuję takiego kogoś, przed którym nie będę musiała gryźć się w język .Człowieka mi dajcie, przy którym będę mogła wyciąganąc z głowy te wszystkie myśli niewypowiedziane... 
— Ciężki czas nadszedł tego roku
Reposted fromhoneybunny honeybunny vialiliowadusza liliowadusza

July 02 2019

9404 29f8
Reposted fromNaughtyUsako NaughtyUsako viafoodforsoul foodforsoul
1698 bfb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadoubleespresso doubleespresso

June 24 2019

7832 2c4a
Reposted fromnyaako nyaako viaalensztajn alensztajn
9612 f4f9

June 14 2019

4664 621b 500
Reposted byplantsnerdanelSilentForestcoolekuhinto-blackcyel

June 12 2019

Bukiet w dłoniach mężczyzny to zły omen, bo zwykle oznacza, że chce albo za coś przeprosić, albo o coś poprosić.
— "Jaga" K.B. Miszczuk
Reposted fromawita awita viaDaisy88 Daisy88

June 03 2019

8538 b4ed 500
Reposted frommakle makle viaalensztajn alensztajn
Reposted fromshakeme shakeme viafoodforsoul foodforsoul
6136 5ecb
Reposted fromonhigh onhigh viaheroes heroes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl