Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’

March 23 2017

9370 6d11
Reposted frompomimo pomimo viadzony dzony
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaIriss Iriss
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIriss Iriss
Reposted fromworst-case worst-case viacudoku cudoku

March 22 2017

5035 d5d5
Reposted fromerial erial viaheroes heroes
4431 9028 500
Reposted frompianotea pianotea viaheroes heroes
1873 d39e 500
Reposted fromszszsz szszsz viacudoku cudoku
Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!… Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj
— (Rz 12)
Reposted fromSkydelan Skydelan viaalensztajn alensztajn

March 16 2017

Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viaIriss Iriss
2761 c755
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaheroes heroes

March 15 2017

Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, Jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia plany, Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją... 
— Wojciech Młynarski (1941-2017)
Reposted byelusivelubiedarksideusmiechproszelittlemouseMishaamkejtsentymentalnablackbagirablacktoblackthenatussnoticemetruskawkizczekoladamaua

March 14 2017

A to nie tak prosto wstać, gdy nie wiadomo, gdzie pójść.
— Wiesław Myśliwski, „Kamień na kamieniu”
Reposted fromlifeless lifeless viashillenya shillenya
1158 4216 500
Reposted frompollywood pollywood vialadymunalisa ladymunalisa

March 13 2017

9910 dc2c 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viacudoku cudoku

March 11 2017

Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan

March 09 2017

Kobieta jest po to, żeby coś robiła – nie! W pierwszej kolejności jest w innym celu: kobieta wnosi coś, co powoduje, że bez niej świat nie byłby taki sam. Mężczyzna i kobieta nie są tacy sami. Nie, żeby jedno z nich było ważniejsze od drugiego, tylko że mężczyzna nie wnosi harmonii, a ona tak. To ona daje harmonię, która uczy nas łagodności, delikatnej miłości i sprawia, że świat jest piękniejszy.
— Papież Franciszek
Reposted fromflorentyna florentyna viafoodforsoul foodforsoul
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
daj się modlić nie wiedząc za kogo i o co
bo Ty wiesz najlepiej czego nam potrzeba
kto ma dzisiaj wyzdrowieć 
a kogo ma stuknąć śmierć
lub inaczej piorun sympatyczny
komu zabrać masz urząd by przywrócić rozum
droga nie zna swej drogi
kwiat o sobie nie wie
słowik nie narzeka że nie sypia nocą
gęś się nawet nie dziwi że ma oczy z boku
stara małpa nie zgadnie czemu nie siwieje
święty śnieg bo spada nie wiadomo komu 
święte to co przychodzi wciąż wbrew naszej woli
— x. Twardowski
Reposted fromupinthesky upinthesky viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl