Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2018

3118 b2a2 500
Kraków '18
3117 ec75 500
Kraków '18
3116 7443 500
Kraków '18

August 17 2018

4477 530a
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viajointskurwysyn jointskurwysyn
6753 16c7
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper vianowaczi nowaczi

August 16 2018

To nie jest tak, że ciągle nie mamy czasu.. Każdy nie ma czasu..
Nikt nie ma na nic czasu..
Każdy jest taaaki zarobiony.. A tak naprawdę każdego doba jest identyczna - IDENTYCZNA.
Każdego doba ma 24 godziny. Każdy musi jeść, spać, każdy ma jakieś obowiązki. Te wszystkie rzeczy każdy z nas musi robić. Ale to czy mamy na coś czas, zależy tylko i wyłącznie od tego, czy coś jest dla nas priorytetem. Bo jeżeli z czegoś rezygnujemy, to znaczy, że nie jest to po prostu na ten moment dla nas ważne.

— RLM
Reposted fromsummerkiss summerkiss viathenatuss thenatuss

August 06 2018

Nie ma nic trwalszego od troski, miłości, docenienia i bezpieczeństwa, które otrzymujemy od rodziców. Wszystko, co jako dzieci, dostajemy od matki i ojca, zostaje z nami do końca życia. Wszystko, czego nie dostajemy, również
— Leszek Legut
- Czemu nie śpisz? 
- Analizuję. Życie. Ludzkie serca. Analizuję niebo, które wali gwiazdami w łeb. Analizuję piekło, które może być na ziemi i w człowieku. Czemu nie śpię? Bo tną mnie wspomnienia i krzyże. W oczach pojawiają się tamte twarze. Palą jak łzy.
— Kaja Kowalewska - "Bóg strzelił gola"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viaIriss Iriss

August 03 2018

I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromjunk junk viafoodforsoul foodforsoul

July 29 2018

6382 4918 500
Frombork '18
Reposted byfalkowska falkowska
6377 df32 500
Gdańsk '18
Reposted byconopecNicoo
6374 8069 500
Gdańsk '18
6370 1371 500
Gdańsk '18
Reposted byczeresnia czeresnia
6359 aae6 500
Zalew Wiślany '18
6355 80e3 500
Zalew Wiślany '18

July 14 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl