Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

0895 6f87
Reposted fromsheismysin sheismysin viakjuik kjuik
5010 2d26 500
Reposted fromfreakish freakish viacudoku cudoku
9773 771b
Reposted fromheroes heroes
9948 d26d
Reposted fromheroes heroes
5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacudoku cudoku

May 17 2018

...trzymali się za ręce. Ręka to jest fajna sprawa. Nie angażuje specjalnie osoby, która ją daje, a bardzo uspokaja tę, która ją otrzymuje.
— Anna Gavalda - Po prostu razem
Reposted fromIriss Iriss viaszukajacszczescia szukajacszczescia
Southern Oregon Coast
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viafoodforsoul foodforsoul
Reposted fromshakeme shakeme viafoodforsoul foodforsoul

May 11 2018

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viafoodforsoul foodforsoul
Reposted fromFlau Flau viacudoku cudoku
W jednej restauracji zapytałem panią kelnerkę, czy jest chłodnik, a ona: "Nie, ale w weekend był". Olśniło mnie i sformułowałem zasadę pocieszenia względnego. Ono jest wtedy, kiedy człowiek sobie myśli: "No, nie udało mi się, ale tylko trochę, bo jestem w odpowiednim miejscu, tylko w nieodpowiednim czasie".
— Artur Andrus w rozmowie z Nogasiem
Reposted fromfiurka fiurka viacudoku cudoku
2465 a3c6 500
Reposted fromlouse louse viacudoku cudoku
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viaalensztajn alensztajn
6027 1234
                                 Bonn, Germany
Reposted fromipo ipo viaalensztajn alensztajn
3785 b64c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaalensztajn alensztajn

May 08 2018

Na zmianę ufam i wątpię.
— "Lęki i fobie" Happysad
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viadobby dobby

May 05 2018

Bywało, chodzę, jem, rozmawiam, myślę przytomnie, rozpatruję się w pięknej okolicy, nawet śmieję się i jestem wesół, a mimo to czuję jakieś tępe ukłucie, jakiś drobny niepokój, jakąś nieskończenie małą obawę.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted frombarock barock viafoodforsoul foodforsoul

May 04 2018

- Czemu nie śpisz? 
- Analizuję. Życie. Ludzkie serca. Analizuję niebo, które wali gwiazdami w łeb. Analizuję piekło, które może być na ziemi i w człowieku. Czemu nie śpię? Bo tną mnie wspomnienia i krzyże. W oczach pojawiają się tamte twarze. Palą jak łzy.
— Kaja Kowalewska - "Bóg strzelił gola"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDaisy88 Daisy88
2766 46ca 500
Reposted fromaggape aggape viathenatuss thenatuss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl