Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2019

8573 5ecb 500
Reposted fromxawery xawery viadoubleespresso doubleespresso
Jaki mężczyzna mi się podoba? Taki, który ma dużo czasu dla kobiety. Niech on będzie biedny, paskudny, ale żeby miał dużo czasu dla kobiety. Żeby z nią gadać, żeby z nią spać, żeby się przytulić - bo czułość jest najważniejsza.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacudoku cudoku
5738 0fdd
Reposted fromamphetamine amphetamine viacudoku cudoku
5235 748a 500
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viacudoku cudoku
Reposted fromshakeme shakeme viacudoku cudoku
4738 b5a3 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacudoku cudoku
2230 d74d
Reposted fromunco unco viadoubleespresso doubleespresso

November 04 2019

3717 fba9
Reposted fromBabson Babson viaSkydelan Skydelan

October 30 2019

“ a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz ”
— Halina Poświatowska
4832 f739 500
Reposted fromjutrzenka jutrzenka viadoubleespresso doubleespresso
0316 7f5b 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viaalensztajn alensztajn

October 16 2019

7177 4540
Reposted fromarwen arwen viaheroes heroes

October 09 2019

jesień.
i ten stan, gdy przeglądając zupę, masz ochotę średnio co 3sekundy wciskać repost...
— melanch*****

September 13 2019

8712 a540 500
Reposted byalensztajnlifelessdancing-shoeschleb-i-winowikszslowianecznikleniwieecniemaproblemutojapaulaalamakotathenatuss

September 08 2019

bywają takie noce, gdy sen nie nadchodzi...
Reposted byegzystencja egzystencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl