Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

8251 85c2 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viacudoku cudoku
8228 63a8 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viacudoku cudoku
Reposted frombluuu bluuu viacudoku cudoku

November 22 2017

powinnaś odejść dawno
powinnaś sobie kogoś znaleźć...

to dobry moment
oszczędźmy sobie
najgorszych wspomnień...
— Pan Kortez w punkt.
Reposted byakwardanotherwaytodie

November 19 2017

To dobry moment...


czyżby?
Reposted bythenatuss thenatuss
1912 204f
Reposted fromretaliate retaliate viaSkydelan Skydelan
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viaSkydelan Skydelan

November 17 2017

6758 9b58
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacudoku cudoku
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viaSkydelan Skydelan
3662 139d
Reposted fromhepi hepi viaxmartii xmartii
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viazoria zoria
Dziękuj Bogu, że nie spełnia wszystkich Twoich próśb.
Reposted fromorchis orchis viaalensztajn alensztajn
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacudoku cudoku
Reposted fromhernameisalice hernameisalice viacudoku cudoku

November 12 2017

November 06 2017

7026 a6cd 500
Lublin.
Reposted frommargharett margharett viacudoku cudoku
7745 9c95 500

November 05 2017

8095 54a7 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viacudoku cudoku
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl