Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

2046 76fb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaheroes heroes
Reposted fromLadyGoga LadyGoga viaheroes heroes
6136 5ecb
Reposted fromonhigh onhigh viaheroes heroes
1708 3582
Reposted fromipo ipo viafoodforsoul foodforsoul
8192 3ff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul

May 05 2019

Kobiety nie lubią niezdecydowanych facetów. Potrzebują męskich charakterów, męskich decyzji, zdecydowanych i poważnych działań.
Reposted fromRowena Rowena viapiinkskies piinkskies
1801 efd3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafasi fasi
1396 8962
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viafoodforsoul foodforsoul
6415 45b9
Reposted fromskrzacik skrzacik viafoodforsoul foodforsoul
Reposted frombluuu bluuu viaheroes heroes
8286 6ea0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalensztajn alensztajn

May 02 2019


“ W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne. ”

— A. Osiecka
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viacontigo contigo
6379 d685 500
Reposted fromslodziak slodziak viadzony dzony

April 24 2019

5697 5ff2
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalensztajn alensztajn

March 29 2019

A gdybym tak się
nigdy
Tobie,
Wam
nie przytrafiła?

Gdyby Wasze
telefony
wolne od zawsze były
od mojego imienia
na wyświetlaczach?

Jaki byłby Twój
kolejny dzień
bez mojego
"dobranoc"?

Co by było,
gdyby nigdy mnie
nie było
lub gdybym nagle
zniknęła?

Gdyby śmiech mój
na zawsze
był dźwiękiem
nigdy nie słyszanym?

Gdybym nigdy
Ciebie,
Was,
nie doprowadziła
do złości,
wzruszeń,
chęci?

Gdybyście nigdy
nie widzieli,
jak włosy ruchem dłoni
poprawiam,
jak mrużę oczy,
jak Was chcę?

Czy tęsknić można
za czymś,
czego się nigdy
nie miało?

I czy tęsknoty tej
warta bym była?

I gdy telefon mój
Waszych imion
nie wyświetla -
obyście nigdy
nie poczuli, jak ja,
kolejnego dnia
bez "dobranoc".
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapiinkskies piinkskies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl