Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2017

To pocieszające, że naprawdę nic nie jest tak straszne jak się wydaje.
— życie
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaIriss Iriss

March 01 2017

Całym sercem pokochaj Tego, który się cały oddał z miłości Tobie.
— św. Klara
6451 c41c
Reposted frompiksele piksele viaresort resort
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.   
— Ernest Hemingway
Reposted fromeklerrka eklerrka viastaystrongangie staystrongangie
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viaalensztajn alensztajn

February 27 2017

8291 318f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachleb-i-wino chleb-i-wino

February 26 2017

Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die viacontigo contigo
Zdałem sobie sprawę, o co chodzi z tą całą odwagą. Ona jest w naszych głowach. Nie rodzimy się z nią, nie uczymy się jej w szkole, nie czerpiemy jej z książek. To sposób myślenia, i tyle. To coś, w czym ćwiczymy umysł. Odwaga to wybór, którego dokonujemy.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viastaystrongangie staystrongangie
2298 0be6 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viaIriss Iriss
1352 f669
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss

“ Spustoszony
przez śmiech i słowa
pobity przez
małe uczucia i rzeczy
przez pół miłości
i pół nienawiści
tam gdzie trzeba krzyczeć
mówię szeptem ”

— Tadeusz Różewicz
Reposted fromNajada Najada viacudoku cudoku
Reposted frommajkey majkey viacudoku cudoku
1322 a9d4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacudoku cudoku
0050 8c92
Reposted fromffelicity ffelicity viacudoku cudoku
Wszędzie jest tak samo, dopóki ty się nie zmienisz. Nie ma na świecie takiego magicznego miejsca, które cię odmieni. Jeśli czujesz się jak śmieć, to wszystko wygląda jak śmieć.
— Richard Bachman – Ostatni bastion Barta Dawesa
Reposted fromnyaako nyaako viaalensztajn alensztajn

February 24 2017

Jest piękna, ale pięknych kobiet się głównie pragnie. Do kochania trzeba znaleźć niezwykłą.
— A. Baniewicz
7905 46e3
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaIriss Iriss
Play fullscreen
ale jakby spojrzeć z boku...
tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy,
wszystko jakby marne, plastik...
Reposted bykinu kinu

February 23 2017

Bo w mojej głowie zamieć. Czarne, czarne chmury.
— bez znieczulenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl