Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

Powiedz, jak ochronić dobre sny
przed jaskrawym światłem dnia?
Jaką siłę trzeba w sobie mieć,
żeby odbić się od dna?
Powiedz, jak pokonać w sobie gniew
i lepszym się stać?
Dokąd iść, gdy nie ma dokąd pójść
i skąd nadzieję brać?

Zamigotał świat tysiącem barw,
tysiąc nowych pytań przywiał wiatr.
Słońce świeci nocą, księżyc za dnia,
coraz więcej ludzi, coraz mniej nas.
Ocal mnie, nim utracę wiarę w sens...
— Varius Manx
Reposted fromcudoku cudoku
1595 c4c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul

April 24 2017

0754 6101
Reposted fromiamstrong iamstrong viacudoku cudoku
Miłość nigdy nie jest zła. I tak jak powiedziałaś, nie jest wyborem. Ona po prostu się wydarza, a my jesteśmy wobec niej bezradni. 
— Jessica Khoury
Reposted fromiloveyou iloveyou viacudoku cudoku
8849 2e7f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacudoku cudoku
4621 4234 500
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viacudoku cudoku
6357 36be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalensztajn alensztajn
Reposted frombluuu bluuu viaheroes heroes
2516 cccc
Reposted fromcavovo cavovo viacudoku cudoku

April 21 2017

Na świecie jest przecież tylu ciekawych ludzi, a my uparliśmy się na siebie. To chyba właśnie jest miłość -uprzeć się na kogoś.
— me.
Reposted fromprincipessa principessa viaSkydelan Skydelan
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsjokolade sjokolade viaimpulsivee impulsivee
Nigdy nie przyszło mi do głowy, że nieobecność może zajmować tyle miejsca, znacznie więcej niż obecność
— Ana Maria Matute - Bezludny raj
Reposted fromblueinsane blueinsane viaimpulsivee impulsivee
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle viaSkydelan Skydelan
9434 3e30
Reposted fromswissfondue swissfondue viaSkydelan Skydelan
Najgorsze w życiu są niedopowiedzenia. Niepewność co do niektórych sytuacji, zdarzeń sprawia, że sama w głowie układam sobie mnóstwo powodów dla których ktoś postąpił tak czy inaczej. Na przemian usprawiedliwiam siebie, że problem nie leży po mojej stronie po czym dochodzę do wniosku, że chyba faktycznie ze mną jest coś nie tak. Czasami chciałabym po prostu znać odpowiedź, nawet jeśli miałaby być ona bolesna...
— 22:21
Reposted fromtereseek tereseek viaSkydelan Skydelan
6783 63f4 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viacudoku cudoku
2923 da18
Reposted fromfreakish freakish viacudoku cudoku
2260 c4d5 500
Reposted fromlaters laters viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl