Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2017

Jestem w środku czegoś co już dawno
być przestało tylko wierszem
Czy wszyscy kochamy niewłaściwego nam człowieka?
— Lemon 'Akapit'
4277 907e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
6260 ab7f
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss

May 03 2017

I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabeinthe beinthe
1936 f5ab
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabeinthe beinthe
4923 6f53 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss

May 01 2017

1219 ffb3 500

April 28 2017

9561 d2d6 500
Reposted fromseverine severine viarudaizia rudaizia
8169 ef4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul

April 27 2017

2160 3b15
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viawisniowysad wisniowysad
1192 9bd7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacudoku cudoku

April 26 2017

Powiedz, jak ochronić dobre sny
przed jaskrawym światłem dnia?
Jaką siłę trzeba w sobie mieć,
żeby odbić się od dna?
Powiedz, jak pokonać w sobie gniew
i lepszym się stać?
Dokąd iść, gdy nie ma dokąd pójść
i skąd nadzieję brać?

Zamigotał świat tysiącem barw,
tysiąc nowych pytań przywiał wiatr.
Słońce świeci nocą, księżyc za dnia,
coraz więcej ludzi, coraz mniej nas.
Ocal mnie, nim utracę wiarę w sens...
— Varius Manx
Reposted fromcudoku cudoku
1595 c4c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul

April 24 2017

0754 6101
Reposted fromiamstrong iamstrong viacudoku cudoku
Miłość nigdy nie jest zła. I tak jak powiedziałaś, nie jest wyborem. Ona po prostu się wydarza, a my jesteśmy wobec niej bezradni. 
— Jessica Khoury
Reposted fromiloveyou iloveyou viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl