Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

9928 69c1 500
4439 7acf 500

June 08 2017

Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte. Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo.
— Emil Cioran
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacudoku cudoku
0049 4778 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viacudoku cudoku
Nim coś powiesz - zmilcz,
nim coś powiesz - zważ,
bo mówiąc przegrałbyś,
a zmilczeć możesz jak poeta.

Tyle zalet masz,
tyle zalet masz
i tyle pięknych wad,
cudownych tyle wad,
a jednak...

Nie wierz mi, nie ufaj mi,
bo z rąk ci się wywinę.
Nie jest tak, że w kilka dni
zdobywa się dziewczynę.
Nie, nie jest tak.
— Anna Jantar
Reposted fromcudoku cudoku

June 05 2017

  I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromIriss Iriss viafoodforsoul foodforsoul
Nie doceniamy chwil, dopóki nie staną się wspomnieniami.
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaIriss Iriss
8369 6f6b

June 01 2017

Play fullscreen
zostaw troski za sobą gdzieś
Reposted fromalensztajn alensztajn
Reposted frombluuu bluuu viaheroes heroes

May 28 2017

Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk, "Co robić, żeby nie pisać źle" [w:] Wysokie Obcasy sobota 16 sierpnia 2014

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess

May 26 2017

Ludzie są jak wiatr. Jedni lekko przelecą przez  życie i nic po nich nie zostaje; drudzy dmą jak wichry, więc zostają po nich serca złamane jak jakieś drzewa po huraganie. A inni wieją jak trzeba. Tyle, żeby wszystko na czas mogło kwitnąć i owocować. I po tych zostaje piękno naszego świata.
— Krystyna Siesicka
Reposted frompaperman paperman viacudoku cudoku

May 25 2017

1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
2967 8166
Reposted fromlaters laters viacudoku cudoku

May 22 2017

Play fullscreen
smutek.
Reposted bywisniowysad wisniowysad

May 21 2017

Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
Świat wokół ciebie się zmienia
zmieniają się pory roku
stopy twe więzi ziemia
a oczy - magia obłoków

Obłoków wiedza tajemna
obłoków fantasmagoria
obłoków cudze spojrzenia
obłoków pewność ulotna
— Marek Grechuta
Reposted fromcudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl