Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk, "Co robić, żeby nie pisać źle" [w:] Wysokie Obcasy sobota 16 sierpnia 2014

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess

May 26 2017

Ludzie są jak wiatr. Jedni lekko przelecą przez  życie i nic po nich nie zostaje; drudzy dmą jak wichry, więc zostają po nich serca złamane jak jakieś drzewa po huraganie. A inni wieją jak trzeba. Tyle, żeby wszystko na czas mogło kwitnąć i owocować. I po tych zostaje piękno naszego świata.
— Krystyna Siesicka
Reposted frompaperman paperman viacudoku cudoku

May 25 2017

1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
2967 8166
Reposted fromlaters laters viacudoku cudoku

May 22 2017

Play fullscreen
smutek.
Reposted bywisniowysad wisniowysad

May 21 2017

Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
Świat wokół ciebie się zmienia
zmieniają się pory roku
stopy twe więzi ziemia
a oczy - magia obłoków

Obłoków wiedza tajemna
obłoków fantasmagoria
obłoków cudze spojrzenia
obłoków pewność ulotna
— Marek Grechuta
Reposted fromcudoku cudoku

May 28 2017

Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk, "Co robić, żeby nie pisać źle" [w:] Wysokie Obcasy sobota 16 sierpnia 2014

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess

May 26 2017

Ludzie są jak wiatr. Jedni lekko przelecą przez  życie i nic po nich nie zostaje; drudzy dmą jak wichry, więc zostają po nich serca złamane jak jakieś drzewa po huraganie. A inni wieją jak trzeba. Tyle, żeby wszystko na czas mogło kwitnąć i owocować. I po tych zostaje piękno naszego świata.
— Krystyna Siesicka
Reposted frompaperman paperman viacudoku cudoku

May 25 2017

1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
2967 8166
Reposted fromlaters laters viacudoku cudoku

May 22 2017

Play fullscreen
smutek.
Reposted bywisniowysad wisniowysad

May 21 2017

Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
Świat wokół ciebie się zmienia
zmieniają się pory roku
stopy twe więzi ziemia
a oczy - magia obłoków

Obłoków wiedza tajemna
obłoków fantasmagoria
obłoków cudze spojrzenia
obłoków pewność ulotna
— Marek Grechuta
Reposted fromcudoku cudoku

May 25 2017

2967 8166
Reposted fromlaters laters viacudoku cudoku

May 22 2017

Play fullscreen
smutek.
Reposted bywisniowysad wisniowysad

May 21 2017

Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl