Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

4081 35af 500
w końcu, Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax viafoodforsoul foodforsoul
9446 8a74
Reposted fromtaSowa taSowa viaalensztajn alensztajn

August 11 2017

7370 a7ff
Reposted fromkarahippie karahippie viaIriss Iriss

August 10 2017

9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss

August 08 2017

Reposted frombluuu bluuu viaxmartii xmartii
4859 a77d
Reposted fromiamstrong iamstrong viaxmartii xmartii

August 01 2017

Niebo złote Ci otworzę...

(...) 
Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych lat gniewnych czarny pył...

July 30 2017

Teraz jestem duży
I wiem, że w życiu piękne są tylko chwile
Dlatego czasem warto żyć...
— R.R. 1956-1994
Reposted bythenatuss thenatuss

July 28 2017

Drzazga mojej wyobraźni czasem zapala się od słowa. 
— Halina Poświatowska
Reposted fromblackismycolour blackismycolour via100suns 100suns

- Dobroć zaczyna się w domu.
- Choroby psychiczne też.

— Libba Bray
Reposted fromoutcat outcat viaSkydelan Skydelan

tyle godzin
tyle dni
tyle lat
z których nic nigdy nie wynikło
z których nic nie wynika
z których nic nigdy nie wyniknie

tyle miejsc
tylu ludzi
tyle rozmów
które nie chronią przed śmiercią
które nie chronią przed życiem

ktoś - coś
gdzieś - kiedyś
było - nie było
nie wiem (...)

— Dwudzieste trzecie urodziny - Jarosław Borszewicz

July 25 2017

0532 b8a8 500
twenty three.
Reposted bydarkersRekrut-Kchleb-i-winogreenka2000sofias
3517 9596 500
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxmartii xmartii

Małe tęsknoty

Jak dzwon, który zaledwie
tylko tknąć, a już śpiewa,
jak zabłąkanych ptaków głos,
jak liść przez chwilę piękny,
nim go wiatr strąci z drzewa,
tak w nas głęboko skryte śpią.

Małe tęsknoty, krótkie tęsknoty,
znaczące prawie tyle, co nic.
Nagłe i szybkie serca łopoty,
kto by nie znał ich?

Nie wiadomo skąd
zjawiają się zakatarzone,
wyproszą łzę i żalu łut.
Posiedzą, podumają
i jak gość nieproszony,
nim się rozwidni znikną już.

Małe tęsknoty, krótkie tęsknoty,
znaczące prawie tyle, co nic.
Nagłe i szybkie serca łopoty,
kto by nie znał ich?

Małe tęsknoty, ciche marzenia,
zwiewne jak obłok, kruche jak dym,
nieodgadnione w nas duszy westchnienia,
kto by tam nie znał ich?

/Andrzej Mogielnicki/
Reposted fromcudoku cudoku
To prawda, że znaleźć siebie to nieproste sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski „Traktat o łuskaniu fasoli“
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaIriss Iriss
Reposted fromFlau Flau viacudoku cudoku
5130 fde1
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viaIriss Iriss

July 21 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl