Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2017

1225 ccf6
Reposted fromhawke hawke viaSkydelan Skydelan
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym.
— strangeme.soup.
Reposted fromstrangeme strangeme vianowaczi nowaczi
Potrzebujesz kogoś, kto Cię ujarzmi, jednocześnie dając Ci złudzenie, że jesteś absolutnie wolny...
Reposted fromscorpix scorpix viaaanetaxx aanetaxx

September 05 2017

September 04 2017

8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalensztajn alensztajn

September 01 2017

August 31 2017

6613 440d
Reposted fromepidemic epidemic viamarysia marysia
Kto ciebie ukochać będzie umiał?
— Myslovitz - Peggy Brown
Reposted fromlifeless lifeless vianowaczi nowaczi
Reposted frombluuu bluuu viatarczyn tarczyn
Reposted fromworst-case worst-case viacudoku cudoku

August 27 2017

My kobiety przesadnie martwimy się na zapas, a życie często podaje nam najlepsze dla nas rozwiązania. Życzę Ci, abyś jak najszybciej się o tym przekonała i nie zamartwiała się zbytnio.
— J.B.
Reposted fromalensztajn alensztajn
2177 58b1 500
Reposted byRekrut-KablablArtifexExMachinakrolfasolek

August 15 2017

0688 064d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachleb-i-wino chleb-i-wino
8430 9c52 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoodforsoul foodforsoul
4081 35af 500
w końcu, Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl