Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

Reposted fromshakeme shakeme viacudoku cudoku

September 13 2017

Ale jak znaleźć kogoś, z kim wytrzymasz, skoro często nie wytrzymujesz nawet sama ze sobą?
— Mons Kallentoft
A Ty kim? Kim dla mnie mógłbyś być?
— Hey
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vianowaczi nowaczi

September 12 2017

Świecie nasz, świecie nasz,
chcę być z tobą w zmowie,
z blaskiem twym, z siłą twą,
co mi dasz - odpowiedz.
— Marek Grechuta
Reposted fromcudoku cudoku viaalensztajn alensztajn

September 11 2017

Zaufaj serce me Pan Twój Bogiem jest.
To w jego rękach jest życie twe.
Odpocznij dziś i wiedz, że w słabości twej
Jego siła jest doskonała.
Reposted fromheroes heroes viapiinkskies piinkskies
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza via100suns 100suns
Reposted fromjasminum jasminum via100suns 100suns
4130 8010 500
Reposted fromohhh ohhh viafoodforsoul foodforsoul
1824 775f 500

September 08 2017

Tak się jakoś zmienia świat na złe, że niedługo nie będę mógł z nikim gadać i w nic wierzyć.
— B.Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viaaanetaxx aanetaxx

September 06 2017

Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
życie nadzieją, przeszłością i tęsknotą to bardzo chujowa sprawa
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from48hrs 48hrs viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl