Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2018

7767 79eb 500
Reposted fromhomedesigning homedesigning viaIriss Iriss
Życie jest krótkie, a człowiek się kłóci o bzdety. Dziś myślę: „Po co?”. Trzeba było mówić więcej dobrych słów. Zostaje żal do siebie i czasu.
— Franciszek Pieczka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
0269 f947 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaalensztajn alensztajn

January 25 2018

5151 21e9 500
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin

January 24 2018

Pod niebem pełnym cudów


(...)
bo w niebie z którego dotąd
nie wrócił nikt bo po co
wieczna sączy się struga
przyjemnej wiary w cuda...
Reposted fromkriokineza kriokineza viaIriss Iriss
9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaIriss Iriss
Kończy się styczeń a ja nie zdążyłam nawet spisać postanowień noworocznych. Czy to nie przerażające jak szybko upływa nam czas?
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso

January 17 2018

Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serca wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
Szukam świata w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę
gdzie szewc
chodzi w butach
gdzie jak cię widzą
to dzień dobry
szukam świata w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem
— Borszewicz
Reposted fromzenibyja zenibyja vianowaczi nowaczi

January 15 2018

1561 7456
Reposted fromnoticeable noticeable viaalensztajn alensztajn
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacudoku cudoku

January 08 2018

0558 3976 500
do zobaczenia za Tęczowym Mostem...

January 02 2018

Nic nie jest przyjemniejsze niż myślenie, czytanie, rozmowa, spotkanie z dziećmi, z przyjaciółmi, dobra herbata, film, spektakl, muzyka, kaszmirowy szal, inteligentne towarzystwo, wiedza, jesień, wiosna, lato, dobre, wygodne łóżko, wyrafinowane zapachy, piękne przedmioty, wspomnienia, spokój, uśmiech, śmiech, spacer z moimi psami.
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viacudoku cudoku
7064 329f 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaalensztajn alensztajn
3117 5033
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacudoku cudoku
1416 cf9a 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viacudoku cudoku

December 28 2017

Przyjaźń to jest coś niezwykle ważnego, co nie wszyscy w życiu znajdują. Zawsze jest wzajemna - nie tak jak miłość. Można beznadziejnie kochać całe życie, ale nie można beznadziejnie się przyjaźnić.
— Jan Twardowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaalensztajn alensztajn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl