Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2018

3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxmartii xmartii

Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu. 

— Marek Hłasko – Listy z Ameryki. Felietony i recenzje

March 03 2018

Zagłuszanie bólu na jakiś czas sprawia, że powraca ze zdwojoną siłą.
— Joanne Kathleen Rowling – Harry Potter i Czara Ognia
Są takie momenty, że beznadzieja jest tak ogromna, że jedyną nadzieją jest nadzieja.
— o. G. Kramer
Reposted byczy-ty-to-tyalensztajnMerrry98Skydelanbansheniezdara

February 27 2018

7748 f421 500
niezwykłe jest tuż obok mnie...
Reposted byzycieszukajacszczesciaalensztajnallyouneedisloveaurinkoszukajacszczescia12czerwcawalkthemoonapluzyna

February 26 2018

Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromlovvie lovvie

February 25 2018

Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka vianowaczi nowaczi
3486 62d1
Reposted fromheroes heroes

February 19 2018

February 16 2018

Nie mam parcia na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Nie chcę piąć się po szczytach kariery.  Chcę mieć jedynie mały pensjonat w górach, domek z ogródkiem i dwoma drzewami, aby umieścić tam hamak. Chcę mieć codzienny widok na góry i zasypiać w ramionach kogoś, z kim codzienność jest jak raj.
— tyle.
Reposted frommyceline myceline viafoodforsoul foodforsoul
9080 4571
Reposted fromiamstrong iamstrong viafoodforsoul foodforsoul

February 15 2018

4696 1e2c 500
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viaeequine eequine
Reposted frombluuu bluuu viadzony dzony
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie 
o tym, czego nie zna.
— A. Camus
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaxmartii xmartii
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viafoodforsoul foodforsoul
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina viaIriss Iriss
0497 350d
Reposted fromonlyman onlyman viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl