Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2019

2454 de5e 500
Reposted fromfeegloo feegloo viadoubleespresso doubleespresso

August 24 2019

6631 1f20 500
to już dwa tygodnie. czasie zwolnij.
Sponsored post

July 28 2019

Reposted frombluuu bluuu viaalensztajn alensztajn
9719 99d1 500
Reposted frommoai moai viadoubleespresso doubleespresso
Patrzy Pani w niebo jakby za czymś bardzo tęskniła.
Uśmiecha się Pani a oczy są smutne.
6173 f53a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafoodforsoul foodforsoul
Jurassic Coast, Dorchester, United Kingdom
3870 c00d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafoodforsoul foodforsoul

July 19 2019

Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
6785 3776

July 18 2019

2748 5847 500
Pont des Arts i Tumski Most
moje Twoje imię kłódka spina los
jestem ja... a gdzie Ty?
z lotu ptaka lepiej widać błysk...
Reposted byaikko aikko

July 11 2019

Z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciu.
— szkoda, że moja rodzina nawet tego zdjęcia nie chce sobie zrobić
Reposted byCykcykcyk Cykcykcyk

July 08 2019

Nagle mnie dopada.
Ochota na kakao, budyń i koc. Na smutne powieści i smutniejsze filmy. Na depresje i żale, te małe i duże.

Na wspomnienia o ludziach, dla których jest miejsce w moim życiu. Czekają na nich ciepłe fotele.
Puste.

Nagle mnie dopada.
Zimowy humor. W ciepły letni dzień.
Reposted fromtylkotobie tylkotobie viaSmerfMaruda SmerfMaruda
To, co za nami, i to, co przed nami, niewiele znaczy w porównaniu z tym, co tkwi w nas.
— Ralph Waldo Emerson
Reposted fromavooid avooid viausmiechprosze usmiechprosze

July 03 2019

Czasami człowieka łamią drobiazgi, wrażenia, do których wstyd się nieomal przyznać.
— "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromlovvie lovvie
5745 652e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasaphirka saphirka
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
Reposted fromparafina parafina vialiliowadusza liliowadusza
Potrzebuję kogoś naprawdę silnego w moim życiu. Prawdziwego. Takiego, który przyjdzie i mnie podniesie, wyciągnie, wysłucha. Potrzebuję takiego kogoś, przed którym nie będę musiała gryźć się w język .Człowieka mi dajcie, przy którym będę mogła wyciąganąc z głowy te wszystkie myśli niewypowiedziane... 
— Ciężki czas nadszedł tego roku
Reposted fromhoneybunny honeybunny vialiliowadusza liliowadusza

July 02 2019

9404 29f8
Reposted fromNaughtyUsako NaughtyUsako viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...